Pranešimai

Didžiosios savaitės pamaldų laikas

Balandžio 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Paskutinės Vakarienės  Šv.Mišios 18.00 val.

Balandžio 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS

Kryžiaus kelias lenkų k. 16.00 val.
Kryžiaus kelias lietuvių k. 17.00 val.
Kristaus kančios pamaldos 18.00 val.

Balandžio 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Valgių šventinimas: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Velyknaktis 19.00 val.

Balandžio 21 d. Šv.Velykos

7.00 val. lietuvių k.
9.30 val. lenkų k.

Balandžio 22 d. ANTROJI ŠV.VELYKŲ DIENA

Pamaldos sekmadienio tvarka

Rekolekcijos

Balandžio 15 d.

11.00 val. Kryžiaus kelias lietuvių kalba
12.00 ir 18.00 val. Šv.Mišios lietuvių k.

Balandžio 16 d.

9.30 val. Kryžiaus kelias lenkų k.
10.30 val. Šv.Mišios lenkų k.
12.00 ir 18.00 val. Šv.Mišios lietuvių k.

Kovo 11-oji

Kovo 11-osios Šv.Mišios 12.00 val.
Vakare pamaldų nebus.

Šv.Kazimieras ir Pelenų trečiadienis

Kovo 4 D.

Šv. Kazimieras, pirmasis Lietuvos globėjas
12.00 ir 18.00 val. Šv.Mišios lietuvių k.
17.00 val. lenkų k.

Kovo 6 d.

Pelenų trečiadienis
Gavėnios pradžia
12.00 ir 18.00 val. Šv.Mišios lietuvių k.
17.00 val. lenkų k.

ŠV.MIŠIŲ LAIKAS ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. - Kūčių vakaro Šv.Mišios 19.00 val.

Gruodžio 25 d. - Pamaldos sekmadienio tvarka

Gruodžio 26 d. - Šv.Mišios 10.30 val. (lenkų k.)
                            Šv.Mišios 12.00 val. (lietuvių k.)

Gruodžio 31 d. - Padėkos Šv.Mišios 18.00 val.

Sausio 1 d. - Šv.Mišios 10.30 val. (lenkų k.)
                     Šv.Mišios 12.00 val. (lietuvių k.)

Kalėdaičių įsigijimas

Kalėdaičių galima įsigyti bažnyčios zakristijoje:
Nuo pirmadienio iki penktadienio 16.30 - 18.30 val.
Šeštadienį 9.00 - 10.30 val.
Sekmadienį 8.00 - 13.00 val.

ADORACIJA VILNIAU ARKIVYSKUPIJOJE VARĖNOS DEKANATE

Lapkričio 1-8 dienomis

Adoracijos pradžia 8 val.
Adoracijos pabaiga tą patį vakarą 20 val.

1 d. - ketvirtadienis Druskininkų Švč.Mergelės Marijos Škaplierinės
2 d. - penktadienis Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
3 d. - šeštadienis Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado
4 d. - sekmadienis Kabelių Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
5 d. - pirmadienis Dubičių Švč. Jėzaus Širdies
6 d. - antradienis Valkininkų Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo
7 d. - trečiadienis Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus
8 d. - ketvirtadienis Varėnos Šv. arkangelo Mykolo